Toimitusehdot

SORATERMINAALI VAASAN SOPIMUSEHDOT

Soraterminaali.fi on Soraterminaali Vaasa:n ylläpitämä www-sivusto, jossa tuotteiden myyjänä on Soraterminaali Vaasa, Mustasaari (Y-tunnus:1098940-6).

1. Yleiset sopimusehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan Soraterminaali Vaasa:n ja sen asiakkaiden välillä tapahtuvassa kaupassa. Soraterminaali Vaasa myy tuotteita ja palveluita yksityishenkilöille (joista jäljempänä käytetään nimitystä kuluttaja). Tuotteita ja palveluita myydään myös yrityksille ja organisaatioille (jäljempänä yritysasiakas).

Rekisteriselosteen löydät www-sivuiltamme.

Soraterminaali Vaasa pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Sopimusehdot ovat voimassa sellaisena kuin ne olivat tilausta tehtäessä. Uusiin tilauksiin sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Soraterminaali Vaasa:n www-sivuilla.

Soraterminaali Vaasan ylläpitämä asiakasrekisteri on luottamuksellinen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille kuin tässä sopimuksessa mainituille osapuolille.

Kuluttajakauppasuhteessa noudatetaan Suomessa voimassa olevia kuluttajakauppaan liittyviä säännöksiä. Nämä Soraterminaali Vaasa:n sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä kuluttajansuojalaissa on säädetty. Yritysasiakkaita koskevia sopimusehtoja on lisäksi kohdassa ”7. Yritysasiakkaita koskevat erilliset sopimusehdot”.


2. Hinnat ja tuotteet

Myytävät tuotteet esitellään verkkokauppamme www-sivuilla.

Hinnat sisältävät tuotteen hinnan ja kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron.

Murskeet ja pylväät ovat CE-merkittyjä. Mullan tuoteselosteet ja kaikki tuotteidemme CE-sertifikaatit ovat nähtävissä toimistollamme osoitteessa Djupsjö skogsväg 1. Käytämme luonnontuotteita, joten murskaustuotteet voivat sisältää pölyä ja multa VOI sisältää mm. jälkiä rikkaruohoista, oksista, lehdistä ja muista luonnontuotteista.

Jos hinnastossa tai tilausvahvistuksessa on selviä hintavirheitä, niin tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolon.


3. Tilaaminen, maksaminen ja toimitus

Tilauksen tekeminen aloitetaan järjestelmässä valitsemalla tuote/tuotteet ja tarvittava määrä. Määrän arvioinnissa voi käyttää apuna laskuria, joka löytyy verkkosivuilla. Laskuri on vain suuntaa antava eikä tarkka laskentaväline. Tämän jälkeen annetaan haluttu toimitusosoite, eli paikka jonne tuotteet toimitetaan. Mikäli tuotetta ei ole saatavilla, niin järjestelmä ei hyväksy tilausta. Soraterminaali Vaasa ei ota vastuuta tuotteen huonosta saatavuudesta, viranomais- tai muista rajoituksista taikka ylivoimaisesta esteestä.

Asiakas valitsee toimituspäivän itse. Ensimmäinen mahdollinen päivä on kolmas arkipäivä tilauspäivästä lukien. Toimitukset tapahtuvat arkisin ja pääsääntöisesti kello 7.30-16.00 välisenä aikana. Tilausta ei voi myöskään tehdä lauantaille, sunnuntaille tai pyhäpäiville. Toimituspäivän voi valita enintään puolen vuoden päähän tilauspäivästä. Säkitettyihin tuotteisiin sovelletaan kerran viikossa tapahtuvaa toimitusta, jonka päivämäärä ilmoitetaan tilauksen yhteydessä.

Tilauskaavakkeeseen on muiden pyydettyjen tietojen lisäksi ilmoitettava puhelinnumero, josta kuljetusliike tavoittaa sinut tai valtuuttamasi edustajan (esim. perheenjäsen) toimituksen yhteydessä, jotta tuotteet puretaan oikeaan paikkaan. Yritysasiakkailta edellytetään myös y-tunnuksen ilmoittamista. Tilaaminen edellyttää myös käytössä olevaa sähköpostiosoitetta. Järjestelmä lähettää tähän annettuun sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jossa on tuotteet toimittavan kuljetusliikkeen yhteystiedot mahdollisia toimitukseen liittyviä kysymyksiä tai muutoksia varten.

Tilauksen tekemisen yhteydessä asiakas vahvistaa tekemänsä tilauksen suorittamalla verkkomaksun. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Soraterminaali Vaasa:n järjestelmään ja ostajan samalla maksaessa tilauksen pankin verkkomaksunapin avulla. Soraterminaali Vaasa käyttää Suomen Verkkomaksut verkkomaksujärjestelmää.

Kuittina ostotapahtumasta on asiakkaan tiliotteella näkyvä tapahtumakirjaus maksusta. Maksun saajana on Suomen Verkkomaksut OY, koska Soraterminaali Vaasa on verkkomaksun toteuttamiseksi siirtänyt saatavan Suomen Verkkomaksut Oy:lle (jäljempänä Suomen Verkkomaksut tai SV). Saatavan siirto voidaan peruuttaa vain SV:n suostumuksella. SV tilittää suorituksen Soraterminaali Vaasa:lle.

Omistusoikeus toimitettuihin tuotteisiin siirtyy asiakkaalle tuotteiden toimitushetkellä.

Tuotteet toimitetaan toimitusosoitteeseen, joka ei sijaitse lautta- tai merikuljetuksen päässä ja johon pääsee kuorma-autolla. Tilaaja vastaa toimituspaikan teiden käytettävyydestä, kunnosta ja kantavuudesta. Soraterminaali Vaasa ei vastaa kuljetuksen mahdollisista tiestölle tai pihalle aiheutuvista vahingoista, kuten esimerkiksi tiestön painumisesta tai nurmikon vaurioitumisesta.

Verkkosivuilla ilmoitetut toimitusaika-arviot on laadittu toimittajien, valmistajien ja alihankkijoiden antamien tietojen perusteella. Soraterminaali Vaasa pidättää oikeuden toimitusaika-arvioiden muutoksiin. Toimitusaikamuutokset hoidetaan asiakkaan ja kuljetusliikkeen välillä tilauksen jälkeen sähköpostiin toimitettujen yhteystietojen mukaisesti.

Soraterminaali Vaasa pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä. Pienin toimitettava erä on nähtävissä tilausjärjestelmässä.

Mikäli tuotetta ei ole saatavilla, niin järjestelmä ei hyväksy tilausta. Soraterminaali Vaasa:n ei ota vastuuta tuotteen huonosta saatavuudesta, viranomais- tai muista rajoituksista taikka ylivoimaisesta esteestä.

Tuotteissa saattaa esiintyä värisävyeroja valmistusalueittain ja värisävyt saattavat vaihdella toimitusalueittain.

Kuluttajalla ei ole Kuluttajansuojalain (KSL 6:15) mukaista peruuttamisoikeutta, koska sopimus koskee tavaraa, jota luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi (KSL 6:16).

Soraterminaali Vaasa:llä on oikeus käyttää alihankkijoita. Toimitukset tehdään yhteistyöyritysten kuorma-autoilla. Soraterminaali Vaasa:n tilausjärjestelmä huomioi kuljetuksen automaattisesti tilausta tehtäessä.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit
Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.


4. Toimituksen tarkastaminen ja reklamaatio

Ostaja on velvollinen järjestämään valtuuttamansa vastaanottajan kuorman purkupaikalle. Auton saapumisen jälkeen toimituserä on oltava heti purettavissa. Toimituksen vastaanottamisen jälkeen asiakkaan (tai tämän edustajan) on välittömästi tarkastettava toimitetut tuotteet ja ilmoitettava välittömästi mahdollisista virheistä tilauksen yhteydessä ilmoitettuun kuljetusliikkeen numeroon. Soraterminaali Vaasa pidättää oikeuden todentaa tuotteissa ilmoitetut virheet.

Tuotetta, jossa on selvästi havaittava virhe, ei tule käyttää. Soraterminaali Vaasa ei ole vastuussa ostajan toimista aiheutuneista vahingoista.

Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen, joten Soraterminaali Vaasa ei korvaa asiakkaan asiamieskuluja.


5. Ylivoimainen este

Soraterminaali Vaasa pidättää itselleen oikeuden ilman korvausvelvollisuutta joko siirtää toimituksen suorittamisen tai joko kokonaan tai osittain peruuttaa toimituksen ylivoimaisen esteen kuten sodan, kapinan, mellakan, lakon, työsulun, myöhästyneiden tai toimittamatta jääneiden koneiden tai raaka-aineiden, koneissa tai laitoksissa tapahtuneiden vaurioiden, luonnonesteiden ja –mullistusten, tulipalon, liikennehäiriöiden, tietoliikennehäiriöiden, energianjakelun keskeytyksen tai häiriön, tarttuvan taudin tai toisten samankaltaisten tai niihin verrattavien toimitusesteiden tai -vaikeuksien sattuessa. Myös Soraterminaali Vaasa:n alihankkijaa kohdannut edellä mainitun kaltainen este katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, joka oikeuttaa ilman korvausvelvollisuutta joko siirtämään toimituksen suorittamisen tai joko kokonaan tai osittain peruuttamaan toimituksen.


6. Kuluttajan vahinkojen korvaaminen

Soraterminaali Vaasa:n vahingonkorvausvelvollisuus kuluttajalle. Kuluttajalla on oikeus korvaukseen Kuluttajansuojalaissa määritellyn viivästyksen tai virheen aiheuttamasta vahingosta jäljempänä mainituin perustein ja rajoituksin.

Kuluttajalle viivästyksestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata, jos Soraterminaali Vaasa tai sen alihankkija osoittaa, että viivästys johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Kuluttajalla on oikeus vahingonkorvaukseen kuitenkin vain, jos kuluttaja osoittaa, että hänelle on aiheutunut vahinkoa.

Kuluttajalla on oikeus korvaukseen välillisestä vahingosta vain, jos virhe, viivästys tai vahinko johtuu Soraterminaali Vaasa:n tai sen alihankkijan huolimattomuudesta.

Kuluttajan on vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai sen uhatessa ryhdyttävä kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. Jos kuluttaja laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi tai estämiseksi, hän saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta, joka on aiheutunut kuluttajan, hänen edustajansa tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista.

Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon kuluttajan mahdollinen myötävaikutus, Soraterminaali Vaasa:n mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Soraterminaali Vaasa ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä, jota Soraterminaali Vaasa tai sen alihankkija ei olisi voinut kohtuudella estää.

Soraterminaali Vaasa on velvollinen maksamaan vahingonkorvausta vain Soraterminaali Vaasa:n tuottamuksesta aiheutuneista ja kuluttajan osoittamista välittömistä vahingoista.

Tässä kohdassa 6. on sovittu tyhjentävästi Soraterminaali Vaasan vahingonkorvausvelvollisuudesta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.


7. Yritysasiakkaita koskevat erilliset sopimusehdot

Soraterminaali Vaasa:n ja sen yritysasiakkaiden välisissä kauppasopimuksissa sovelletaan Suomen kauppalakia siltä osin kuin muuta ei ole näissä sopimusehdoissa mainittu.

Tuotteet ja palvelut myydään sellaisena kuin ne ovat. Tilausta ei voi peruuttaa eikä tuotteita voi palauttaa.

Soraterminaali Vaasa ei myy tuotteitaan jälleenmyyjille. Erilliset sopimukset voidaan sopia ainoastaan kirjallisesti Soraterminaali Vaasa:n kanssa.

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus. Osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle tämän sopimuksen rikkomisesta aiheutuvan vahingon. Soraterminaali Vaasa ei kuitenkaan vastaa tuotteissa tai palveluissa esiintyvien virheiden, häiriöiden tai viivästysten aiheuttamasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta kuten esimerkiksi liikevaihdon tai liikevoiton menetystä, mahdollista kateostoa taikka toimituksen viivästymisestä aiheutuvia seurannaiskustannuksia tai -vahinkoja. Soraterminaali Vaasa ei vastaa myöskään verkkomaksupalvelun väärinkäytön tai sen selvittelystä aiheutuvista kuluista tai vahingosta. Vastuu välittömistä vahingoista on enintään tuotteen arvonlisäveroton myyntihinta mahdollisella käyttöhyödyllä vähennettynä tai 500 euroa sen mukaan kumpi näistä on alempi, ellei kyse ole tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Sikäli kuin näiden sopimusehtojen muut kohdat ovat ristiriidassa tämän kohdan 7. kanssa, niin tätä kohtaa 7. sovelletaan yritysasiakkaisiin (ensisijaisesti).