Prislista

Minimimängden i lösvikt är 3ton eller 3m³
Produkt mm /ton
Krossgrus
0-4
12 €
Krossgrus
0-8
12 €
Krossgrus
0-16
14 €
Krossgrus
0-32
14 €
Krossgrus
4-8
30 €
Krossgrus
8-16
26 €
Sprängsten
100-200
25 €
Singel
8-16
35 €
Singel
16-60
35 €
Natursten
60-150
35 €
Natursten
150-300
35 €
Rödkross
0-16
50 €
Rödkross
4-8
55 €
Rödkross
8-16
55 €
Svartkross
0-16 / 8-16
45 €
Produkt /m³
Finsand
25 €
Sadn
23 €
Matjord
30 €
Tallbark
70 €
Flis
60 €
Gräsmatta
3.00 € /m² +Transport
Skogsträdgård
24 €/m²

Bilsläp

Bilsläp Obromsad 750kg
Kross
40 €
Matjord
40 €
Singel
50 €
Natursten
50 €
Finsand
40 €
Rödkross
60 €
Svartkross
50 €

Rör

Produkt Kuvaus Pris
Ytvattenrör
110mm/6m SN8
18 €
Dräneringsrör
110mm/6m SN8
18 €
Trumrör
315mm/6m SN8
140 €
Kabelskyddsrör (flexibel)
50mm/50m
120 €
Fiberduk N2
5M
0,80 € m²
Fiberduk N3
5M
1 € m²
Dräneringsrör TehoDrain
110mm/4m
45,60 €
Mikko snöskotta
80 cm
65 €
Mikko snöskovel
35 €
Mikko snöpade
30 €
Matti trapptrall
50 €

Priserna mvs 24% 

©Grusterminalen / Soraterminaali 2017

Storsäck

Produkt mm Pris
Krossgrus
Alla
100 €
Singel
8-16
100 €
Singel
16-32
100 €
Natursten
32-100
100 €
Natursten
100-200
100 €
Röd / Svartkross
0-16, 8-16
120 €
Röd / Svartkross
8-16, 4-8, 0-16
45,60 €
Finsand
100 €
Sand
100 €
Matjord
100 €
Matjord
120 €
Tallbark
120 €
Flis
120 €

Priserna mvs 24% 

©Grusterminalen / Soraterminaali 2017