Produkt mm /ton
Krossgrus
0-4
14 €
Krossgrus
0-8
14 €
Krossgrus
0-16
16 €
Krossgrus
0-32
16 €
Krossgrus
4-8
35 €
Krossgrus
8-16
30 €
Sprängsten
100-200 (grå)
29 €
Singel
8-16
40 €
Singel
16-100
40 €
Natursten
60-150
40 €
Natursten
150-300
40 €
Rödkross
0-16
60 €
Rödkross
4-8
65 €
Rödkross
8-16
65 €
Sprängsten
100-200 (röd)
65 €
Svartkross
4-8
55 €
Svartkross
0-16
50 €
Svartkross
8-16
55 €
Stötdämpande sand
55 €
Produkt /m³
Sand (finsand & strandsand)
30 €
Matjord
35 €
Tallbark
80 €
Flis
70 €
Gräsmatta
3.50 € /m² +Transport
Skogsträdgård (kuntta)
26 €/m²
Skifferplattor
50 €/m²

Bilsläp

Bilsläp Obromsad 750kg
Kross, matjord, sand
45€
Singel, natursten, svartkross, stötdämpande sand
55€
Rödkross
65€

Rör

Produkt Kuvaus Pris
Ytvattenrör
110mm/6m SN8
20€
Dräneringsrör
110mm/6m SN8
20€
Trumrör
315mm/6m SN8
170€
Kabelskyddsrör (flexibel)
50mm/50m
120€
Fiberduk N2
5M
1€ m²
Fiberduk N3
5M
1,20€ m²
Mikko snöskotta
80 cm
65€
Mikko snöskovel
35€
Mikko snöpade
30€
Matti trapptrall
50€

Priserna mvs 24% 

©Grusterminalen / Soraterminaali 2017

Storsäck

Produkt mm Pris
Kross, singel, natursten, matjord, sand
Alla
110€
Rödkross, svartkross, tallbark, flis
Alla
130€

Priserna mvs 24% 

©Grusterminalen / Soraterminaali 2017