Produkt mm /ton
Krossgrus
0-4
16€ *
Krossgrus
0-8
16€ *
Krossgrus
0-16
18€ *
Krossgrus
0-32
18€ *
Krossgrus
4-8
39€ *
Krossgrus
8-16
34€ *
Sprängsten
100-200 (grå)
33€ *
Singel
8-16
45€ *
Singel
16-100
45€ *
Natursten
60-150
45€ *
Natursten
30-50
45€ *
Rödkross
0-16
63€ *
Rödkross
4-8
68€ *
Rödkross
8-16
68€ *
Sprängsten
100-200 (röd)
68€ *
Svartkross
4-8
58€ *
Svartkross
0-16
53€ *
Svartkross
8-16
58€ *
* = på dessa priser tillkommer frakt.
(hemleverans)
Bilsläp Obromsad 750kg
Kross, matjord, sand
50€
Singel, natursten, svartkross
60€
Rödkross
70€
Produkt /m³
Sand (finsand & strandsand)
35€ *
Matjord
38€ *
Tallbark
80€
Flis
80€
Gräsmatta
4.50€ /m² +Transport
Skogsträdgård (kuntta)
30€/m²
Skifferplattor
50 €/m²
* = på dessa priser tillkommer frakt. (hemleverans)

Rör

Produkt Beskrivning Pris
Avloppskrökar
110mm 15C°, 30C°, 45C°, 90C°
12€
Regnvattenrör
110mm/6m SN8
24€
Flexiböj
110mm SN8
20€
Dräneringsrör
110mm/6m SN8
24€
Avloppsrör
110mm/6m
65€
Trumrör
315mm/6m SN8
204€
Trumrör
315mm/8m SN8
290€
Trumrör
400mm/6m SN8
420€
Trumrör
560mm/6m SN8
750€
Kabelskyddsrör (flexibel)
50mm/50m
144€
Fiberduk N2
5M
1,30€ m²
Fiberduk N3
5M
1,50€ m²
Mikko snöskotta
80 cm
65€
Mikko snöskovel
35€
Mikko snöpade
30€
Matti trapptrall
50€

Priserna mvs 24% 

©Grusterminalen / Soraterminaali 2017

Storsäck

Produkt mm Pris
Kross, singel, natursten, matjord, sand
Alla
110€
Rödkross, svartkross, tallbark, flis
Alla
130€

Priserna mvs 24% 

©Grusterminalen / Soraterminaali 2017