Produkt mm /ton
Krossgrus
0-4
16€ *
Krossgrus
0-8
16€ *
Krossgrus
0-16
18€ *
Krossgrus
0-32
18€ *
Krossgrus
4-8
39€ *
Krossgrus
8-16
34€ *
Sprängsten
100-200 (grå)
33€ *
Singel
8-16
45€ *
Singel
16-100
45€ *
Natursten
60-150
45€ *
Natursten
30-50
45€ *
Rödkross
0-16
63€ *
Rödkross
4-8
68€ *
Rödkross
8-16
68€ *
Sprängsten
100-200 (röd)
68€ *
Svartkross
4-8
58€ *
Svartkross
0-16
53€ *
Svartkross
8-16
58€ *
Sand (finsand & strandsand)
35€ *
Trädgårdsjord (Stormossen)
30€ *
Matjord (Hautanen)
35€ *
* = på dessa priser tillkommer frakt.
(hemleverans)
Bilsläp Obromsad 750kg
Trädgårdsjord (Stormossen)
35€
Kross, matjord (Hautanen), sand
50€
Singel, natursten, svartkross
60€
Rödkross
70€
Produkt /m³
Tallbark
80€
Flis
80€
Gräsmatta
4.50€ /m² +Transport
Skogsträdgård (kuntta)
30€/m²
Skifferplattor
50 €/m²
* = på dessa priser tillkommer frakt. (hemleverans)

Rör / fiberduk / stolpar

Produkt Beskrivning Pris
Avloppskrökar
110mm 15C°, 30C°, 45C°, 90C°
8€
Flexiböj
110mm SN8
10€
Regnvattenrör
110mm/6m SN8
15€
Dräneringsrör
110mm/6m SN8
15€
Avloppsrör
110mm/6m
48€
Kabelskyddsrör (flexibel)
50mm/50m
95€
Trumrör
315mm/6m SN8
120€
Trumrör
315mm/8m SN8
250€
Trumrör
400mm/6m SN8
190€
Trumrör
560mm/6m SN8
390€
Fiberduk N2
1,30€ m²
Fiberduk N3
1,50€ m²
Stolpe
7m
100€
Stolpe
8m
120€
Stolpe
9m
150€
Stolpe
10m
170€
Stolpe
11m
190€

Priserna mvs 24% 

©Grusterminalen / Soraterminaali 2017

Storsäck

Produkt mm Pris
Trädgårdsjord (Stormossen)
90€ // 60€ (halvsäck)
Kross, singel, natursten, matjord, sand
Alla
110€ // 70€ (halvsäck)
Rödkross, svartkross, tallbark, flis
Alla
130€ // 90€ (halvsäck)

Priserna mvs 24% 

©Grusterminalen / Soraterminaali 2017