Nyheter

Från och med 2.5.2023 säljs Stormossens kompostjord på Grusterminalen brevid Stormossens avfallscentral i Kvevlax. Större mängder kan hämtas direkt från Grusterminalen eller beställas hem via Grusterminalens webshop fr.o.m. 2.5.2023.

Köp Stormossens kompostjord från Grusterminalen fr.o.m. 2.5.2023

Adress: Djupsjö skogsväg 1
Öppethållningstider: måndag – fredag 8-17, lördag kl. 9-14
Betalning med bankkort, kontant eller faktura

Prislista med lastningshjälp

Bilsläpkärra 500 kg: 35€/kärra
Bromsad bilsläpkärra 1000 kg: 45€/kärra

Prislista utan lastningshjälp

Bilsläpkärra 500 kg: 25€/kärra
Bromsad bilsläpkärra 1000 kg: 35€/kärra

Tonpriser för trädgårdsjord med hemtransport

Trädgårdsjord 30€/ton (+ frakt)

    `