Produkter

Bark används som skyddar mot torka, jordstänk, ogräs och vinterns tjäle. Barken läggs som täckning och som dekoration. På stigar och gångar ger barken ett mjukt underlag. Barken bryts med tiden ner till mull.