Produkter

Grus är en allmän benämning för olika typer av bergkross och natursten. Användningsområden är byggnad av vägar, trädgårdar, grunder samt för dränering men även som prydnad vid gångar och planteringar. Med hjälp av räknaren vid varje produkt kan du enkelt få en indikation på åtgång och hur mycket du behöver beställa.

Bergkrossprodukter delas upp i Stenmjöl som är den finaste med 0-4 mm, Krossgrus (bergkross) med grövre fraktioner där även de finaste kornen ingår t.ex. 0-16 mm samt Makadam (Sepel) där materialet har en nedre och övre gräns t.ex. 4-8 mm. 

Gruset kan hämtas med eget släp som lösvikt eller storsäckar. Vi har även hemtransport med lastbil till närområdet.