1/RÄKNA UT HUR MYCKET DU BEHÖVER

m
m
cm

Jordtyp: Krossgrus 0-32 (1.60 ton/m3) (1.6 ton/m3)

0,02
ton
0,01
m3
Du behöver köpa minst 1 storsäckar eller 1 ton.

2/VÄLJ ENHET OCH ANTAL

Clear

KROSSGRUS 0-32

18.00110.00

Produktbeskrivning

Krossgrus 0-32mm för byggnaders, plattors och vägars bärande lager. Används för att förbättra konstruktioners bärkraft och som grund för beläggningar, till exempel asfalt. Passar som sådan även för skogsvägars och åkervägars ytlager. Krossgrus 0-32 mm har högre bärighet än Krossgrus 0-16 mm men är mycket svårare att skyffla för hand.